071 589 0988
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Missie en visie

Missie en visie

Missie

In onze school leren leerlingen en leraren samen vaardigheden ontwikkelen, waarbij aandacht is voor samenhang en uitdaging in het leerprogramma en ruimte en tijd is voor het maken van eigen keuzes.

Onze missie omvat drie pijlers die zijn verweven met de naam van de school.

SCHAKEL
Sociale vaardigheden, o.a. leren samenwerken met elkaar;
Complexe vaardigheden, o.a. onderzoeken en ontwerpen;
Hoofdvaardigheden, o.a. goed leren lezen en goed leren rekenen.

SCHAKEL
Alle Kinderen Een uitdagende Leerplek.

Visie op lesgeven

Op onze school delen wij de kinderen in op basis van hun leeftijd. Over het algemeen worden de lessen binnen de groep aangeboden. Onze motto is ‘in de groep zo lang het kan, groepen doorbreken waar nodig is’. Daar waar een kind voor een bepaald vak/instructie beter af is in een hogere of lagere groep, bieden we hem/haar die mogelijkheid. Een aantal lessen is daarom groepsdoorbrekend van karakter. Dit is het geval bij de rekenlessen en een aantal leesactiviteiten gedurende de week. Daarnaast wordt een aantal lessen in de zaakvakken (aardrijkskunde/geschiedenis/natuur) groepsdoorbrekend aangeboden.

Passend onderwijs

Bij het lesgeven op onze school gaan we uit van passend onderwijs. In de groepen 1 t/m 3 maken we bij de basisvakken (lezen/taal/rekenen) onderscheid tussen leerlingen die sneller leren, leerlingen die gemiddeld meekomen en leerlingen die intensievere begeleiding nodig hebben. Vanaf groep 4 bieden we onderwijs aan met een gepersonaliseerd karakter. Dat wil zeggen dat onze leerlingen in toenemende mate met eigen leerdoelen werken. Ze hebben daarbij de beschikking over een eigen tablet of chromebook. De leraar (of leerling en leraar) kiest taken uit die in het zogenaamde werkpakket geplaatst worden. De leerling oefent met deze leerstof nadat de lesstof van de betreffende dag af is. 

Doordacht leren/lesgeven

De lessen op onze school zijn gebaseerd op het gedachtegoed van het directe instructiemodel. Dit zijn lessen waarbij de leraar verbanden aantoont in de lesstof en de kinderen handvatten aanreikt om dat ook zelf te kunnen doen. Een goede leraar brengt samenhang aan in de informatie. In de middagen bieden we vakoverstijgend onderwijs aan rondom wereldoriëntatie. In die lessen gaan we uit van thema’s in plaats van aparte schoolvakken en deze zijn gebaseerd op het principe van onderzoekend en ontwerpend leren. Het initiatief in deze lessen ligt meer bij de leerlingen. Thematisch onderwijs bieden we al aan in de kleutergroepen.

Wilt u meer weten over doordacht leren en lesgeven? Kom kennismaken op onze school dan vertellen wij u hier graag alles over.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.