071 589 0988
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Missie en visie

Missie en visie

Missie 

Het motto van onze school is: samen voor goed onderwijs! 

 

Samen: de driehoek school-ouders-kind is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen.  

 

Goed onderwijs: wij willen onze leerlingen een stevige basis van kennis en vaardigheden meegeven die ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot volwaardige, kritische wereldburgers.  

visie-missie-de-schakel

 

School: wij werken met een enthousiast team. We geven ruimte aan individuele ontwikkeling en stimuleren het leren van en met elkaar om het team verder te versterken.  

 

Ouders: de ouders die verbonden zijn aan onze school laten een grote betrokkenheid bij de leerling, de school en de wijk zien. Om in verbinding met ouders invulling te geven aan het leren, zorgen wij voor goede communicatie en stimuleren wij wederzijds respect. 

 

Kind: voor onze leerlingen streven wij naar motivatie en de wil om samen te leren en voor elkaar te zorgen. Door het afstemmen van het onderwijs op de individuele leerling en de aandacht voor normen en waarden helpen we de leerlingen zich hierin te ontwikkelen. 

 

Visie 

Als Rooms Katholieke basisschool vinden wij het creëren van een veilige omgeving, rust en structuur en aandacht voor waarden, normen en respect essentieel voor het onderwijs.  Zorgdragen voor een stevige basis voor rekenen en taal en aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen staan bij ons centraal. 

We richten ons onderwijs zo in dat we binnen een heldere structuur flexibel in kunnen spelen op de vragen die vanuit de toekomst naar ons toe komen. Leidend voor ons bij het leren zijn nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Zowel binnen het team als met de leerlingen leren we elkaars kwaliteiten kennen en leren we doelgericht en respectvol samenwerken. We hebben aandacht voor individuele leerbehoeften van leerlingen en richten ons onderwijs daar ook op in. 

Met de basis op orde en vanuit de waarden nieuwsgierigheid en betrokkenheid werken we aan een uitdagende leeromgeving. We maken gebruik van themagericht onderwijs, coöperatief werken, groepsdoorbroken en bewegend leren en dagen leerlingen uit om zich te ontwikkelen als kritische wereldburgers. 

Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met ouders, leerlingen en een uitgebreid netwerk van professionals binnen de regio. 

Wilt u meer weten over doordacht leren en lesgeven? Kom kennismaken op onze school dan vertellen wij u hier graag alles over.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.